ALGEMENE VOORWAARDEN FEESTKOFFERS

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FEESTKOFFERS

 

De huurprijs van de feestkoffer bedraagt 50 € (Afhaalprijs: Exclusief BTW)

 

Hierin vind je materiaal voor een feestje met 8 kinderen.

Vanaf het negende kind betaal je 8 euro extra per kind .

De betaling gebeurt bij het afhalen van de koffer. (huur + waarborg)

De reservatie wordt kosteloos geannuleerd tot 2 weken voor de datum van verhuring.

De waarborg van de feestkoffer bedraagt 50 euro (ecl.btw) en wordt bij het afhalen contant betaald.

Eventuele kosten worden in mindering gebracht bij het terugbrengen van de feestkoffer.

De feestkoffer bevat een lijst met het aanwezige materiaal + eventuele kosten.

Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen. De waarde van de feestkoffer bedraagt 300 euro.

 

De feestkoffer kan opgehaald worden op volgend adres:Feyslaan 30 8630 Veurne.

Bij afhaling wordt een afspraak gemaakt wanneer de feestkoffer zal teruggebracht worden.

Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 10 euro per dag te laat van de waarborg afgetrokken.

 

De feestkoffer mag niet aan derden worden doorverhuurd.

De verkleedkostuums mogen niet gewassen worden.

De koffer moet netjes en gesorteerd terug bezorgd worden.

Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Partijen zullen in overleg een regeling treffen.

 

De feestkoffer mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. "De Feestplaneet" is niet verantwoordelijk voor schade/letsel tijdens de huurperiode van de koffer en/ of animatie tijdens het feest.

De inhoud is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Factuurvoorwaarden

 

In geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 Euro per factuur verschuldigd. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne.

Prijzen excl. btw en vervoerskosten