ALGEMENE VOORWAARDEN SPELLENPAKKET XL GAMES

 

De huurprijs van het XL Spellenpakket bedraagt 60 €/ dag (afhaalprijs = excl. btw)

 

De reservatie wordt kosteloos geannuleerd tot 2 weken voor de datum van verhuring.

De waarborg van de feestkoffer bedraagt 50 euro en wordt bij het afhalen contant betaald.

Eventuele kosten worden in mindering gebracht bij het terugbrengen van de het spellenpakket.

Het spellenpakket bevat een lijst met het aanwezige materiaal + eventuele kosten.

Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen. De waarde van het spellenpakket bedraagt 300 euro.

 

Het spellenpakket kan opgehaald worden op volgend adres: Feyslaan 30 8630 Veurne.

Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 30 euro per dag te laat van de waarborg afgetrokken.

 

Het spellenpakket mag niet aan derden worden doorverhuurd en moet netjes en gesorteerd terug bezorgd worden.

De spellen mogen niet gebruikt worden op een natte ondergrond.

 

Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Partijen zullen in overleg een regeling treffen.

 

Het spellenpakket mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. "De Feestplaneet" is niet verantwoordelijk voor schade/letsel tijdens de huurperiode van het materiaal.

De inhoud is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

 

Factuurvoorwaarden

 

In geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 Euro per factuur verschuldigd. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne.

Prijzen excl. btw en vervoerskosten