FACTUURVOORWAARDEN


* De betaling gebeurt bij voorkeur contant na de animatie, workshop enz.

Indien anders overeengekomen gebeurt de betaling binnen de 15 dagen op rekeningnummer 738-0321463-27

op naam van Els Degrave


* Op al onze offertes zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.


* Ingeval van niet betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 Euro per factuur verschuldigd. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant.


* Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne.


* Eventuele klachten worden alleen aanvaard indien zij aangetekend worden ingediend ten laatste 7 dagen na de grime- activiteit. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot recht om de betaling van de factuur tot na de vervaldag uit te stellen.


* Indien de aanvrager de activiteit meer dan 7 dagen voor de bovenvermelde datum annuleert, wordt er geen annulatiekost aangerekend. Indien de aanvrager de activiteit annuleert binnen de 7 dagen voor de bovenvermelde activiteit, dan wordt een bedrag van 30 euro aangerekend, voor de administratieve kosten.


* Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Partijen zullen in overleg een regeling treffen.


* Ik ben niet verantwoordelijk voor ongevallen of eventuele problemen afkomstig van de gebruikte producten.


* Voor onze workshops gebruiken we vaak verf, lijm, ecoline en andere materialen die soms vlekken kunnen nalaten op de kleren. Kliederkledij of speelkledij is dan ook aangeraden.

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan kledij of kwetsuren door het verkeerd gebruik van onze materialen.


Algemene voorwaarden (Online winkel):


Verkoopsovereenkomst

U kunt heel eenvoudig artikelen bestellen via onze volledig geautomatiseerde online shop.

Na ontvangst van uw bestelformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging

Wanneer een product niet (tijdig) geleverd kan worden, stelt “De Feestplaneet” de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

“De Feestplaneet” blijft de eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs en kosten voor verzending betaald is.

U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail: info@feestplaneet.be voor informatie over de levertijd van artikelen of specifieke vragen.

Prijzen

Alle prijzen die op de “De Feestplaneet” worden vermeld zijn in euro, exclusief verzend- en verpakkingskosten. De prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten. Eventuele onjuistheden kunnen ook na de totstandkoming van de koopovereenkomst door “De Feestplaneet” worden gecorrigeerd.


Wanneer de koper ervoor kiest om zijn bestelling op een door hem gekozen adres te laten bezorgen, rekent “De Feestplaneet” verzendingskosten aan. Op de bevestiging staan tevens de verzend- en verpakkingskosten.

Indien u in de buurt woont kunt u na overleg de artikelen bij “De Feestplaneet” ophalen. U betaald dan contant en hoeft geen verzendkosten te betalen.

Aansprakelijkheid

“De Feestplaneet” (Els Degrave) erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsels of schade door gebruik van materialen of producten van “De Feestplaneet”.

“De Feestplaneet” is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketten tijdens de verzending.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is “De Feestplaneet” (Els Degrave)  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


“De Feestplaneet” (Els Degrave) is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Levering     

Wij streven ernaar om artikelen zo snel mogelijk en met de meeste zorg naar u te versturen.

De artikelen worden (indien voorradig) binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verstuurd. De levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn.


Het kan altijd voorkomen dat een bepaald artikel (tijdelijk) niet leverbaar is.

“De Feestplaneet” is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door “De Feestplaneet” gedragen.


Verzenden

België (verzending op eigen risico)   =  5,5 €

Nederland  = 10 €


Klachten?

Heeft u een klacht of opmerking over onze producten? Neemt u dan contact met ons op zodat we een passende oplossing voor het probleem kunnen vinden.

Elke klacht betreffende facturatie dient geformuleerd te worden bij aangetekend schrijven verzonden binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.


Betaling

De koper verbindt zich ertoe om de prijs en de kosten te betalen zoals werd overeengekomen.

De koper betaalt zijn bestelling via overschrijving . Bij ontvangst van de betaling, zullen de producten geleverd worden op het door de koper gekozen adres.


Teruggave van het product

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.

De goederen moeten dan binnen een aanvaardbare termijn (maximum 5 werkdagen) na deze kennisgeving teruggestuurd worden.

“De Feestplaneet” zal de koper terugbetalen zodra het de goederen terug ontvangen heeft. De koper draagt de verzendingskosten voor het terugsturen van de bestelling. Wanneer het product of de verpakking beschadigd is, kan men niet meer terugkomen op de verkoop.


Wanneer de ontvangen goederen niet overeenstemmen met de bestelling of wanneer de goederen beschadigd aankomen, dient u dat binnen 24 uur per e-mail aan ons door te geven: info@feestplaneet.be.

U kunt het product terugsturen binnen de 5 werkdagen,in de originele verpakking.“De Feestplaneet” zal de goederen en de verzendingskosten terugbetalen of vervangen zodra het in bezit is van de teruggestuurde goederen. Niet- gefrankeerde zendingen worden niet aanvaard.

Bij de teruggestuurde goederen moet de originele pakbon bijgevoegd zijn.

“De Feestplaneet” kan goederen weigeren die door de koper beschadigd zijn.


De koper moet de goederen terugsturen naar:

“De Feestplaneet”

T.a.v. Els Degrave

Feyslaan 30

8630 Veurne


Factuurvoorwaarden

In geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10 procent en een schadevergoeding van 10 procent met een minimum van 40 Euro per factuur verschuldigd. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne.

Feestkoffers:

De Algemene voorwaarden voor de verhuur van de feestkoffers worden apart beschreven in het document bijgevoegd op de feestkofferpagina

Privacy

“De Feestplaneet”respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen “De Feestplaneet” kunt bezoeken op internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met “De Feestplaneet”.

Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven.


Algemene verordening gegevensbescherming


Online winkel: Gegevens van personen die iets bestellen worden opgeslagen in de gegevensbank van de webwinkel. De gegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken en verder worden deze gegevens niet gebruikt of doorgegeven aan derden.

Website: Onze website is zo gestructureerd dat u  “De Feestplaneet” kunt bezoeken op internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

E-mails: Emailgegevens worden bewaard om mails uit het verleden te herlezen. Verder worden daar geen gegevens van gebruikt of doorgestuurd aan derden. E-mails worden gestuurd als antwoord op een vraag van de klant of om bijkomende vragen te stellen met oog op een animatieopdracht of vragen en bestellingen te plaatsen bij leveranciers.

Factuurgegevens: De persoonlijke gegevens op de factuur worden bewaard door de boekhouder, enkel als informatie voor de belastingdiensten.

YMLP: Nieuwsbrieven: De mailadressen in het programma worden bewaard op gebruikt om op regelmatige basis info te versturen over onze activiteiten. Je kan ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief met een eenvoudige procedure.

Enkel Els Degrave (eigenaar) heeft toegang tot alle gegevens .

Van wie worden gegevens bijgehouden:

Klanten, jobstudenten, leveranciers, mails met animatie-aanvragen

Welke gegevens worden bijgehouden:

Naam

Adres

E-mail

Telefoonnummer

Bankrekeningnummer (indien leverancier)

Deze gegevens worden met niemand gedeeld buiten “De Feestplaneet” tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant.


Recht op inzage:

Iedere klant heeft het recht op inzake in de gegevens die over hem/ haar worden bijgehouden.

Dit kan door een mail te sturen naar info@feestplaneet.be

Aan dergelijk verzoek wordt, zoals wettelijk bepaald, binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek, gehoor gegeven. Iedere klant kan zijn gegevens inkijken en te allen tijde laten aanpassen of verwijderen .

De gegevens worden zolang als nodig bewaard of verwijderd op vraag van de klant.

De klant heeft ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij meent dat zijn/haar persoonsgegevens foutief worden gebruikt.

Cybersecurity:

Onze website (one.com) en onze onlinewinkel (Shoppagina.nl) zijn beveiligde websites. Ook onze computer beschikt over de nodige beveiliging. Bij problemen wat betreft beveiliging, cybersecurity,… doen we beroep op “Pieter Heytens Computers” aangezien we zelf niet over de nodige kennis beschikken